Het Laatste Continent
Inhoud

 

Boeken over Antarctica

Bernard Stonehouse - Dieren in hun omgeving. Zuidpool

 

 

Uitgever: Uitgeverij Helmond, Helmond, Standaard Uitgeverij, Antwerpen
Verschijningsdatum: 1972
Aantal blz.: 171
ISBN: 90 252 6568 5

 

terug naar literatuurlijst

Dieren in hun omgeving. Zuidpool

 

De achterflap:

Het Antarctische continent, aan de onderkant van de aardbol, is groter dan Australië en ook groter dan de Verenigde Staten. Een koud wit wonderland van ijsvelden, gletsjers en kale bergpieken. Het grondoppervlak is een droge woestijn met een schrale flora aan mossen, korstmossen en algen. Er is geen inheemse menselijke populatie en het grootste landdier op het gehele continent is niet groter dan een kamervlieg. Maar Antarctica is wel omgeven door 's werelds rijkste oceaan. In de zomer is er in de oppervlaktewateren een overvloed aan planktonische dieren en planten, die reusachtige aantallen zeevogels, zeehonden en walvissen aantrekken. Hoewel deze oceaan voor een groot deel van het jaar met ijs bedekt is, zijn de koude wateren toch een voedselbron voor talloze stormvogels, pinguïns, jagers, meeuwen, sterns en aalscholvers, waarvan de broedkolonies elk jaar opnieuw iedere beschikbare klip, voorgebergte en strand bij het open water bedekken. Het drijvende zeeijs zelf is de kraamkamer van Antarctica's grootste pinguïns en voor zijn zes opmerkelijke soorten zeehonden. Ook zijn de antarctische wateren de zomergebieden voor 's werelds grootste walvissen, die dermate door de mens bejaagd zijn, dat ze vrijwel zijn uitgestorven.

Geïllustreerd met meer dan 200 kleurenfoto's en speciaal in opdracht vervaardigd tekenwerk, beschrijft dit boek geheel Antarctis, het continent, de met ijs bedekte eilanden en de omringende oceanen. Het schetst de door de mens gedane ontdekkingen in dit gebied met de aanwezige dieren, van zijn allervroegste bezoeken aan Zuid-Georgië en de eilanden in het Scotia-bekken (met als resultaat de eliminatie van de pelsrobben-populaties), tot de latere exploratie van walvisjagers, avonturiers en geleerden. Het vertelt van de minuscule landdieren en hun curieuze aanpassingen om te kunnen leven in 's werelds koudste continent. Tevens geeft het een duidelijke beschrijving van de vreemde wereld van het plankton, waarvan myriaden zeevogels en zoogdieren leven. Een groot deel van het boek is gewijd aan de zeevogels, zeehonden en walvissen, die Antarctica's meest kleurige en opwindendste dieren zijn. Tot slot houdt de auteur een bespiegeling over de toekomst van de dieren van Antarctica, nu de mens - de onverschillige vernieler van de halve wereld - zich permanent begint te vestigen in hun koude woestijn-wonderland.

 

terug naar literatuurlijst |

 

Naar boven