Het Laatste Continent
Inhoud

 

Milieu - Inleiding


Antarctica is het ongereptste continent, maar toch heeft het ook te lijden onder de vervuiling. Milieubeschermers waken erover dat het strenge Verdrag van Antarctica niet met de voeten getreden wordt. Zonder dat verdrag zou het continent al lang in een vuilnisbelt veranderd zijn. Ooit stond er zelfs een kernreactor in Antarctica. Nu lijkt de grootste bedreiging te komen van het toenemende toerisme.

Het kwetsbare leefmilieu in Antarctica heeft ook te lijden onder de opwarming van de aarde. Steeds meer ijsplateaus brokkelen af, steeds meer gletsjers zijn aan het smelten.

Deze rubriek heeft het over de leefmilieu-aspecten van Antarctica. In de toekomst zal de inhoud nog uitgebreid worden. Nu moet je het doen met informatie over:

 

Het Verdrag van Antarctica

Brandstoffen en motorbrandstoffen in Antarctica

Vergunning voor expedities naar Antarctica

Het gat in de ozonlaag

 

 

Naar boven