Het Laatste Continent
Inhoud

 

Wetenschappen - Internationale Pooljaar 2007/2008


Logo IPYVan 1 maart 2007 tot 1 maart 2009 vond het Internationale Pooljaar (IPY) 2007/2008 plaats. Het was een initiatief van de International Council for Science (ICSU) en de World Meteorological Organization (WMO). Het IPY moest een nieuwe impuls geven aan het internationaal gecoördineerde wetenschappelijke onderzoek in de poolstreken. Meer dan vijftig landen deden eraan mee. België deed een bijzondere inspanning door 50 jaar nadat het tijdens het Internationale Pooljaar 1957/1958 de Koning Boudewijnbasis bouwde, opnieuw een onderzoeksstation in Antarctica neer te poten, de Prinses Elisabethbasis.

Het IPY 2007/2008 had zes belangrijke thema's naar voren geschoven:

  • Bepalen van de huidige toestand van het milieu in de poolstreken.
  • Veranderingen in natuur, milieu en maatschappij in de poolstreken in kaart brengen en lessen trekken uit zowel de huidige veranderingen als die uit het verleden om mogelijke toekomstige veranderingen beter te kunnen voorspellen.
  • Een beter inzicht krijgen van de onderlinge samenhang tussen de poolstreken en de rest van de wereld.
  • De grenzen van het wetenschappelijke onderzoek in de poolstreken verkennen door bijvoorbeeld te onderzoeken wat er onder het ijs te vinden is (subglaciale meren…).
  • Het oprichten en perfectioneren van waarnemingsstations om vanuit de poolstreken beter de aarde en het heelal te kunnen observeren.
  • Onderzoek verrichten naar culturele, historische en maatschappelijke processen, die bepalend zijn voor de duurzaamheid van de inheemse samenleving.

Het IPY 2007/2008 omvatte 2 Arctische en 2 Antarctische zomers. Het wilde een even groot succes boeken als twee vroegere internationale pooljaren (1882/1883 en 1932/1933) en als het Internationaal Geofysisch jaar (IGY, 1958/1959), toen eveneens op internationaal en interdisciplinair vlak op een gecoördineerde manier wetenschappelijke onderzoek verricht werd in beide poolstreken.

 

Waarom al die belangstelling voor de poolstreken?

Het witte oppervlak van het ijs en de circulatie van koud water rondom de polen spelen een sleutelrol in het globale klimaatsysteem van onze planeet. Bovendien waarschuwen de poolstreken ons als eerste voor klimaatwijzigingen. Tot slot kan uit het ijs afgelezen worden hoe het klimaat op aarde was over de geologische tijdvakken heen.

Toch begrijpen wetenschappers nog steeds niet heel goed hoe het poolklimaat precies werkt. Om hierin meer inzicht te krijgen heeft de wetenschappelijke wereld een beter beeld nodig van hoe de polen interageren met oceanen, atmosfeer en landmassa's, en hoe zij deze beïnvloeden. Daaraan schonk het IPY 2007/2008 veel aandacht. Het IPY bood ook een kans om de komende generatie van jonge wetenschappers te motiveren en het publiek zo ver te krijgen dat het beseft hoezeer de poolstreken een invloed hebben op onze toekomst. Het Internationale Pooljaar 2007/2008 vormde daarom een unieke mogelijkheid om onderzoekscentra bijeen te brengen om de poolwetenschappen te promoten.

 

Een beetje geschiedenis

Carl WeyprechtHet eerste internationale pooljaar vond plaats in 1882/1883. Al in 1872 vonden Duitse natuurkundigen tijdens een vergadering in Leipzig dat er dringend werk gemaakt moest worden van het uitbouwen van een netwerk van geofysische waarnemingen in de poolstreken. Carl Weyprecht (foto), een Oostenrijker die in 1873 tijdens de Oostenrijks-Hongaarse noordpoolexpeditie Frans-Josefland ontdekte, herhaalde deze oproep in 1875 tijdens een vergadering van de Royal Geographical Society in Londen. Tijdens zijn toespraak riep Weyprecht op om de klassieke ambities in de poolstreken (zo ver mogelijk geraken en dan een vlag in het ijs neerplanten) te laten varen en zich meer te richten op wetenschappelijk onderzoek. Maar waarnemingen waren volgens de Oostenrijker pas zinvol als ze synchronisch gebeurden en ze gedurende een gans jaar gebeurden volgens dezelfde methode.

De eerste IPY vond in 1882/1883 plaats omdat er tijdens die periode een transit van Venus was. Bovendien viel het samen met een grote zonnevlekkenactiviteit, waardoor de relatie tussen de aurora en geomagnetisme kon worden bestudeerd. Elf landen bouwden twaalf stations in het noordpoolgebied. In het nog weinig gekende Antarctica waren er slechts twee: Kaap Hoorn (Frankrijk) en South Georgia (Duitsland). Er werd vooral onderzoek gedaan naar meteorologie en geomagnetisme. Carl Weyprecht maakte dit IPY niet meer mee, want hij stierf in 1881.

Meer info over het eerste IPY: www.arctic.noaa.gov/aro/ipy-1

 

Vijftig jaar later, in 1932/1933, vond het tweede internationale pooljaar plaats. Deze keer namen er meer dan veertig landen aan deel. De belangrijkste onderzoeksthema's waren meteorologie en de bovenste atmosfeer. De waarnemingen in het zuidpoolgebied waren eerder beperkt, vooral wegens de povere financiële middelen door de depressie.

 

Sydney ChapmanVeel ambitieuzer was het derde internationale pooljaar in 1957/1958, dat eigenlijk het Internationale Geofysische Jaar (IGY) werd genoemd. Het was een initiatief van de Brit Sydney Chapman (foto), die ook voorzitter werd van het Special Committee of the IGY. De Belg Marcel Nicolet was secretaris-generaal.

Niet minder dan 64 landen namen aan het IGY deel met meer dan 4000 onderzoeks- en waarnemingsstations. Het was een echte wetenschappelijke aanval op onze planeet. Zowat alle disciplines kwamen aan bod, maar de meeste aandacht ging naar de relatie tussen de zon en de aarde. In Antarctica werden er 55 wetenschappelijke stations gebouwd, waaronder het Amerikaanse Amundsen-Scott South Pole Station op de geografische zuidpool, de Sovjetbasis Vostok in het centrum van de Oost-Antarctische ijskap en de Belgische Koning Boudewijnbasis in Dronning Maud Land. Het was het begin van de grootschalige logistieke operaties in Antarctica. De invasie van het continent gebeurde met ijsbrekers, vliegtuigen (C-130's uitgerust met ski's), sneeuwtractoren…

 

De Koning Boudewijnbasis

De Koning Boudewijnbasis

 

De nalatenschap van het IGY was indrukwekkend. De meeste stations staan er nog steeds (weliswaar herbouwd). Voor het eerst gebeurden er waarnemingen tijdens een volledige zonnecyclus. En het was de start van de internationale samenwerking. De Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) werd opgericht en het Verdrag van Antarctica werd ondertekend. Dit betekende onder meer het einde van de territoriale claims door verschillende landen.

Het IGY viel ook de samen met de start van het ruimtetijdperk. Dankzij satellieten konden Antarctische gegevens gebruikt worden om het weer in het zuidelijke halfrond te voorspellen. Ook de ozonlaag kon in de gaten gehouden worden. Andere ontdekking was die van de geologische 'provincies' (Oost- en West-Antarctica).

 

Bronnen:

 

Naar boven