Het Laatste Continent
Inhoud

 

Dierenwereld - Robben


Robben hebben ongewild een grote rol gespeeld in de ontdekking van Antarctica. Robbenjagers ontdekten tijdens hun strooptochten nogal wat land. Maar de ontdekking van deze nieuwe gebieden ging bijna gepaard met het uitsterven van sommige robbensoorten.

Vandaag worden de robben beschermd door de "Convention for the Conservation of Antarctic Seals". Er mag maar een beperkt aantal robben gevangen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Lees de volledige tekst van de conventie.

 

Zeeluipaard

Zeeluipaard
(foto: Het Laatste Continent / Jeroen François)

 

De wetenschappelijke naam voor robben is vinpotigen. Ze bestaan uit twee groepen: de phociden of echte robben en de otariiden of oorrobben. Oorrobben hebben een uitwendige oorflap. In Antarctica behoort enkel de Antarctische pelsrob tot deze groep.

Zestig procent van alle robben en oorrobben leeft in Antarctica. Ze onderscheiden zich vooral van de walvissen door hun amfibisch leven: ze voelen zich zowel ter land als ter zee thuis.

Dit zijn de robbensoorten die je in Antarctica kan aantreffen:

 

 

Naar boven